STUDNIÓWKA 2022

STUDNIÓWKA 2022

Po dwóch latach prze­rwy, spowodowanej pandemią, 26 lutego 2022 roku odbyła się stud­niówka Zespołu Szkół Łącz­no­ści. Orga­ni­za­cją balu zajął się komi­tet zło­żony z przed­sta­wi­cieli klas matu­ral­nych. Impreza odbyła w Hotelu Try­lo­gia w miej­sco­wość Zie­lonka. Ucz­nio­wie wraz z wychowawcami i nauczy­cie­lami hucznie obcho­dzili 66 dni do matury (z uwagi na egza­miny zawo­dowe stud­niówka odbyła się nieco póź­niej), a naj­wy­tr­walsi bawili się do

Skip to content