EGZAMIN MATURALNY

Maturzysto!

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów maturalnych /terminy, zasady zaliczenia, procedury itp./ dostępne są na stronach:

Centralnej Komisji Egzaminecyjnej   cke.gov.pl

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie   oke.waw.pl

Zespół Szkół Łączności

Zespół Szkół Łączności Zespół Szkół Łączności Zespół Szkół Łączności Zespół Szkół Łączności

WEJDŹ
Skip to content