DYREKCJA

W skład dyrekcji Zespołu Szkól Łączności wchodzą:

Dyrektor
mgr Alicja Wodecka

Wicedyrektor
mgr Barbara Tumanowicz

Wicedyrektor
mgr inż. Michał Polak 

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Zdzisław Woch

Zespół Szkół Łączności

Zespół Szkół Łączności Zespół Szkół Łączności Zespół Szkół Łączności Zespół Szkół Łączności

WEJDŹ
Skip to content