DYREKCJA

W skład dyrekcji Zespołu Szkól Łączności wchodzą:

Dyrektor
mgr Alicja Wodecka

Wicedyrektor
mgr Barbara Tumanowicz

Wicedyrektor
mgr inż. Michał Polak 

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Zdzisław Woch

Gra diagnozująca kompetencje miękkie i predyspozycje zawodowe.

Uczniowie Technikum Łączności, razem z Partnerami z Hiszpanii, Rumunii, Austrii i Włoch oraz włoską firmą Melazeta, brali udział w unijnym projekcie Erasmus+ SMART & STEAM VET, którego celem było stworzenie gry diagnozującej kompetencje miękkie, predyspozycje zawodowe młodzieży oraz ułatwiającej ósmoklasistom oraz ich rodzicom podjęcie decyzji o ścieżce dalszego kształcenia. Zagraj i sprawdź się.

WEJDŹ
Skip to content