EGZAMIN ZAWODOWY

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie /kwalifikacje, terminy, zasady zaliczenia, procedury itp./ dostępne są na stronach:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej cke.gov.pl

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie   oke.waw.pl

Listy imienne, z podziałem na poszczególne zmiany, zostaną udostępnione
na tablicy w holu głównym miesiąc przed egzaminami
/zgodnie z procedurami CKE/OKE/.

DEKLARACJĘ WYPEŁNIAMY KOMPUTEROWO I DOPIERO WYPEŁNIONĄ DRUKUJEMY /TYLKO PODPISUJEMY RĘCZNIE/ !!!

W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z POLSKIMI ZNAKAMI SUGERUJEMY KORZYSTANIE Z WYSZUKIWARKI EDGE

Technik teleinformatyk:  

kwalifikacja INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie
                                systemami operacyjnymi


kwalifikacja INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

              

Technik informatyk:  

 kwalifikacja INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
                                 i lokalnych sieci komputerowych


kwalifikacji INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Technik telekomunikacji:  

 kwalifikacja INF.01- Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich


kwalifikacja INF.09 Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

       

 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

kwalifikacja INF.05 - Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej,
                                 kablowej i naziemnej


kwalifikacja INF.06 - Montaż  i  eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

Technik programista

kwalifikacja INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
                                  danych


kwalifikacja INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

kwalifikacja INF. 01    Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich

Zespół Szkół Łączności

Technikum Łączności w Warszawie to jedna z najlepiej wyposażonych w Polsce szkół technicznych. Uczniowie pracują na najnowocześniejszych urządzeniach branży IT.

WEJDŹ
Skip to content