Rekrutacja

Informacja dla kandydatów

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice,

przypominamy, że wszystkich uczniów obowiązuje rekrutacja elektroniczna /więcej: na stronach Biura Edukacji/.

Kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Łączności i Rodziców prosimy o dołączanie do dokumentów już wypełnionego komputerowo kwestionariusza

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 będzie odbywała się do oddziałów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum.

Wypełnione wnioski oraz zapytania prosimy przesyłać na adres rekrutacja@zsl.waw.pl

więcej informacji na stronie Biura Edukacji:

-Plan naboru

-Terminy postępowania rekrutacyjnego

Dlaczego warto być Uczniem Zespołu Szkół Łączności?

 Technikum Łączności kształcimy w atrakcyjnych zawodach:
- technik informatyk
- technik teleinformatyk - innowacja cyberbezpieczeństwo
- technik telekomunikacji - innowacja cyberbezpieczeństwo
- technik usług multimedialnych /technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej/
technik programista

Przedmioty rozszerzone i uzupełniające:

matematyka – dodatkowo 180 godzin w cyklu nauczania
j. angielski – dodatkowo 120 godzin w cyklu nauczania
fizyka – dodatkowo 60 godzin w cyklu nauczania
(przygotowanie uczniów do studiów technicznych)

Liceum Ogólnokształcącym kształcimy w klasach:
- o profilu artystycznym z zajęciami wokalno-teatralnymi
- o profilu matematyczno-informatycznym z rozszerzeniem z matematyki i informatyki

 Obecnie Zespół Szkół Łączności stanowią:

Technikum Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego

  • jest to jedyna szkoła na Mazowszu i jedna z nielicznych w Polsce kształcąca w poszukiwanym zawodzie: technik telekomunikacji oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
  • jesteśmy jedyną w Polsce szkołą, która posiada nowoczesną Pracownię techniki światłowodowej, zbudowaną we współpracy z firmą INTERLAB
  • jesteśmy jedyną w Polsce szkołą, posiadającą nowoczesną Pracownię instalacji systemów odbiorczych telewizji satelitarnej i naziemnej oraz sieci kablowej, zbudowaną we współpracy z firmą DIPOL
  • posiadamy status Akademii Cisco w ramach Cisco Networking Academy pod patronatem Academy Support Center przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ramach Akademii prowadzone są bezpłatne kursy w zakresie IT Essentials: PC Hardware and Software oraz CCNA Routing & Switching, CPA - Advanced Programming in C++, NDG Linux Essentialis
  • posiadamy status Akademii Mikrotik, uczniowie kształcący się w zawodach technik teleinformatyk i telekomunikacji, mają możliwość uzyskania certyfikatu Mikrotik Certified Network Administrator (MTCNA) /jako jedna z czterech szkół w Polsce/
  • ściśle wspólpracujemy z naszymi Partnerami: firmą INSTOM, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Politechniką Warszawską, SGGW, SGH, WAT-em, Regionalnym Centrum Informatyki Warszawa, firmą PIKA POLSKA, Spółką PKP TELKOL, Microsoft, Cyfrowym Polsatem, CCS (Cyfrowym Centrum Servisowym), TP Teltech,

Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej

  • uczący się w klasie artystycznej uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez zawodowego, czynnie pracującego aktora oraz multiinstrumentalistę, aranżera, dyrektora chóru i nagrywającego płyty muzyka
  • swoje pasje wokalne i aktorskie uczniowie mogą realizować w prężnie działającym (utworzonym w roku 2000) Szkolnym Teatrze N.O.R.A., który ma na swoim koncie dziesiątki występów ze spektaklami, recitalami na terenie całej Warszawy
  • Teatr N.O.R.A. bierze udział w wielu konkursach, przeglądach i festiwalach teatralnych i piosenkarskich zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej na adres: rekrutacja@zsl.waw.pl

kontakt: tel. (22) 671 89 37 
e-mail do sekretariatu: zsl@zsl.waw.pl

Gra diagnozująca kompetencje miękkie i predyspozycje zawodowe.

Uczniowie Technikum Łączności, razem z Partnerami z Hiszpanii, Rumunii, Austrii i Włoch oraz włoską firmą Melazeta, brali udział w unijnym projekcie Erasmus+ SMART & STEAM VET, którego celem było stworzenie gry diagnozującej kompetencje miękkie, predyspozycje zawodowe młodzieży oraz ułatwiającej ósmoklasistom oraz ich rodzicom podjęcie decyzji o ścieżce dalszego kształcenia. Zagraj i sprawdź się.

WEJDŹ
Skip to content