Rekrutacja

Informacja dla kandydatów

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice, przypominamy, że wszystkich uczniów obowiązuje rekrutacja elektroniczna /więcej: na stronach Biura Edukacji/.


Plan naboru na rok szkolny 2024/2025:
TECHNIKUM
kl. 1ae - technik telekomunikacji ( 15 miejsc) / technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (15 miejsc)
kl. 1b - technik informatyk (30 miejsc)
kl. 1c - technik programista (30 miejsc)
kl. 1d - technik teleinformatyk (30 miejsc)

LICEUM
kl. 1La - profil artystyczny z zajęciami woklano-teatralnymi (30 miejsc)


Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywała się do oddziałów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum.

Dokumenty związane z rekrutacją przyjmujemy oraz wydajemy zaświadczenia w godz. 8.30 - 14.30

Kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Łączności i Rodziców prosimy o dołączanie do dokumentów już wypełnionego komputerowo kwestionariuszakwestionariusz do pobrania wkrótce

Wniosek wraz z innymi dokumentami kandydat składa w szkole pierwszego wyboru jednym ze sposobów: osobiście: wydrukowany i podpisany przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego lub przez system

więcej informacji na stronie Biura Edukacji: https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-rekrutacja

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprawdź swoje kompetencje i predyspozycje zawodowe - Mamy to! Po dwóch latach pracy uczniów Technikum Łączności oraz Partnerów z Hiszpanii, Rumunii, Austrii, Włoch i z włoską firmą Melazeta, powstała gra diagnozująca kompetencje miękkie, predyspozycje zawodowe młodzieży oraz ułatwiającej ósmoklasistom oraz ich rodzicom podjęcie decyzji o kierunku ścieżki dalszego kształcenia. Liderem projektu był p. Krzysztof Mróz

https://liblink.pl/WBYkhCSLTd

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dlaczego warto być Uczniem Zespołu Szkół Łączności?

 Technikum Łączności kształcimy w atrakcyjnych zawodach:
- technik informatyk
- technik teleinformatyk - innowacja cyberbezpieczeństwo
- technik telekomunikacji - innowacja cyberbezpieczeństwo
- technik usług multimedialnych /technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej/
technik programista

Przedmioty rozszerzone i uzupełniające:

matematyka – dodatkowo 180 godzin w cyklu nauczania
j. angielski – dodatkowo 120 godzin w cyklu nauczania
fizyka – dodatkowo 60 godzin w cyklu nauczania
(przygotowanie uczniów do studiów technicznych)

Liceum Ogólnokształcącym kształcimy w klasie:
- o profilu artystycznym z zajęciami wokalno-teatralnymi

 Obecnie Zespół Szkół Łączności stanowią:

Technikum Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego

  • jest to jedyna szkoła na Mazowszu i jedna z nielicznych w Polsce kształcąca w poszukiwanym zawodzie: technik telekomunikacji oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
  • jesteśmy jedyną w Polsce szkołą, która posiada nowoczesną Pracownię techniki światłowodowej, zbudowaną we współpracy z firmą INTERLAB
  • jesteśmy jedyną w Polsce szkołą, posiadającą nowoczesną Pracownię instalacji systemów odbiorczych telewizji satelitarnej i naziemnej oraz sieci kablowej, zbudowaną we współpracy z firmą DIPOL
  • posiadamy status Akademii Cisco w ramach Cisco Networking Academy pod patronatem Academy Support Center przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ramach Akademii prowadzone są bezpłatne kursy w zakresie IT Essentials: PC Hardware and Software oraz CCNA Routing & Switching, CPA - Advanced Programming in C++, NDG Linux Essentialis
  • posiadamy status Akademii Mikrotik, uczniowie kształcący się w zawodach technik teleinformatyk i telekomunikacji, mają możliwość uzyskania certyfikatu Mikrotik Certified Network Administrator (MTCNA) /jako jedna z czterech szkół w Polsce/
  • ściśle wspólpracujemy z naszymi Partnerami: firmą INSTOM, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Politechniką Warszawską, SGGW, SGH, WAT-em, Regionalnym Centrum Informatyki Warszawa, firmą PIKA POLSKA, Spółką PKP TELKOL, Fundacją Cloudware-Lepszy Start, Microsoft, ORANGE POLSKA, Cyfrowym Polsatem, CCS (Cyfrowym Centrum Servisowym), TP Teltech,

Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej

  • uczący się w klasie artystycznej uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez zawodowego, czynnie pracującego aktora oraz multiinstrumentalistę, aranżera, dyrektora chóru i nagrywającego płyty muzyka
  • swoje pasje wokalne i aktorskie uczniowie mogą realizować w prężnie działającym (utworzonym w roku 2000) Szkolnym Teatrze N.O.R.A., który ma na swoim koncie dziesiątki występów ze spektaklami, recitalami na terenie całej Warszawy
  • Teatr N.O.R.A. bierze udział w wielu konkursach, przeglądach i festiwalach teatralnych i piosenkarskich zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej na adres: rekrutacja@zsl.waw.pl

kontakt: tel. (22) 671 89 37 
e-mail do sekretariatu: zsl@zsl.waw.pl

Zespół Szkół Łączności

Technikum Łączności w Warszawie to jedna z najlepiej wyposażonych w Polsce szkół technicznych. Uczniowie pracują na najnowocześniejszych urządzeniach branży IT.

WEJDŹ
Skip to content