BIBLIOTEKA

Szukasz książki, autora, tytuł? Zajrzyj do katalogu...

https://m001193.molnet.mol.pl/

Biblioteka Technikum Łączności, a obecnie Zespołu Szkół Łączności w Warszawie, tak jak cała szkoła, ma długoletnią historię. W jej zbiorach znajdują się pozycje ocalałe z pożogi wojennej z przedwojennego Państwowego Gimnazjum i Liceum Telekomunikacyjnego.

Ogromne zasługi w utworzeniu wzorcowej biblioteki szkolnej położyli jej powojenni założyciele i długoletni pracownicy – Ignacy Jurewicz i Helena Falkowska. Ponad dwadzieścia pięć lat biblioteka prowadzona była przez panią Małgorzatę Makowską. Obecnie pracownicy pani Małgrzata Makowska, pani Ewa Jędrzejczak i pani Renata Witer służą profesjonalną pomocą nauczycielom i uczniom.

Obecnie księgozbiór liczy ponad 36 000 różnych typów wydawnictw – książek, czasopism, dokumentów elektronicznych. Gromadzony jest w drodze zakupów nowości, darów uczniów i pracowników, przejmowania księgozbiorów likwidowanych instytucji oraz w wyniku współpracy z działami wymiany dużych bibliotek (BUW, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy).

Obok literatury pięknej gromadzone są wszelkie wydawnictwa dotyczące informatyki, teleinformatyki, telekomunikacji, teletransmisji, elektroniki, elektrotechniki, radiotechniki. Posiadamy bogaty księgozbiór informatyczny oraz rozbudowane działy matematyki, fizyki, ekonomii, prawa, organizacji i zarządzania.

Całość księgozbioru jest skomputeryzowana od 1999 r., co daje możliwości szybkiego wyszukiwania potrzebnych informacji, a także opracowywanie statystyki czytelnictwa, wydruku wykazów nowości, tworzenia tematycznych zestawień bibliograficznych. Użytkownicy mają dostęp do katalogów biblioteki poprzez Internet.

W czytelni znajdują się komputery z dostępem do internetu.

biblioteka@zs37.waw.pl

Gra diagnozująca kompetencje miękkie i predyspozycje zawodowe.

Uczniowie Technikum Łączności, razem z Partnerami z Hiszpanii, Rumunii, Austrii i Włoch oraz włoską firmą Melazeta, brali udział w unijnym projekcie Erasmus+ SMART & STEAM VET, którego celem było stworzenie gry diagnozującej kompetencje miękkie, predyspozycje zawodowe młodzieży oraz ułatwiającej ósmoklasistom oraz ich rodzicom podjęcie decyzji o ścieżce dalszego kształcenia. Zagraj i sprawdź się.

WEJDŹ
Skip to content