HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/202301.09.2022
Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów06.09.2022
15.11.2022
20.12.2022
31.01.2023
04.04.2023
23.05.2023
I semestr w klasach 1-401.09.2022 – 27.01.2023
I semestr w klasach maturalnych01.09.2022 – 15.12.2022
II semestr w klasach 1-430.01.2023 – 23.06.2023
II semestr w klasach maturalnych20.12.2022 – 28.04.2023
Ślubowanie klas pierwszych13.09.2022
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej12.10.2022
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2022 – 31.12.2022
Egzamin zawodowy wg Harmonogramu OKE: 

- pisemny11.01.2023 – 21.01.2023
- praktyczny09.01.2023 – 21.01.2023
Ferie zimowe13.02.2023 – 26.02.2023
Dni otwarte dla kandydatów i ich rodziców  04.03.2023 g.10.00 (sobota)
18.04.2023 g. 17.30 (wtorek)
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - Święto Szkoły17.03.2023 (piątek)
Wielkanocna przerwa świąteczna06.04.2023 – 11.04.2023
Uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych28.04.2023 g.12.00 (piątek)
Egzamin maturalny:
- pisemny (j. polski, j. obcy, matematyka)4-09.05.2023 g.9.00
- pozostałe egzaminy pisemne10-20.05.2023
- egzaminy ustne10-23.05.2023
Egzamin zawodowy wg harmonogramu CKE:
- egzaminy pisemne02-07.06.2023
- egzaminy praktyczne01-18.06.2023
Uroczyste zakończenie roku szkolnego23.06.2023 g.10.00
Dodatkowe dni wolne07.10.2022
1.10.2022
09.06.2023
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów. Nauczyciele pracują w komisjach maturalnych04-09.05.2023
Zespół Szkół Łączności

Zespół Szkół Łączności Zespół Szkół Łączności Zespół Szkół Łączności Zespół Szkół Łączności

WEJDŹ
Skip to content