RADA RODZICÓW

Rozliczenie finasowe za rok szkolny 2022/2023Nr rachunku Rady Rodziców  /UWAGA! zmieniony od marca 2021/

Bank Pekao SA     65 1240 6159 1111 0011 0498 2302

Darowizny na RR wpłacamy na konto banku w tytule płatności podajemy:

Imię i Nazwisko /ucznia/ oraz klasę
np. Jan Kowalski 1d

Dane Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Łączności w Warszawie
Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa
NIP 1132218570 

Prezydium Rady Rodziców 
Waldemar Wymiatał – Przewodniczący Prezydium RR
Dariusz Szerszeń – Wiceprzewodniczący Prezydium RR
Agnieszka Planitzer – Skarbnik RR
Sławomir Ożarowski – członek Prezydium RR
Jacek Siepsiak – członek Prezydium RR

Szanowni Rodzice i Opiekunowie
     Rada Rodziców przy Zespole Szkół Łączności w Warszawie zwraca się z gorącą prośbą o dokonywanie regularnych wpłat na Radę Rodziców, które umożliwią nam bardziej efektywne finansowanie potrzeb naszych dzieci.
Zdajemy sobie sprawę, że składka/darowizna na Radę Rodziców jest dobrowolna, jednak tylko Państwa wpłaty pozwolą Radzie Rodziców na skuteczną pomoc niektórym uczniom oraz pozwolą poprawić warunki nauki wszystkim naszym uczniom.
Liczymy na Państwa zrozumienie.
Sugerujemy wpłatę roczną, wtedy szybciej możemy podjąć konkretne działania, które będą wymagały wkładu finansowego.
W najbliższym czasie przedstawimy plan wydatków na obecny rok szkolny 2022/2023 – zbieramy informacje na temat potrzeb. Co uda nam się zrealizować, będzie zależało od wpłat na RR, dlatego liczymy na Państwa zrozumienie i szczodrość.
Informujemy, że wysokość składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023, nie ulega zmianie i wynosi 150 zł.
Składka/Darowizna może być wpłacona rocznie lub w ratach.

     Opłata w wysokości 150,00zł dotyczy jednego dziecka, natomiast opłata za drugie dziecko to 75zł rocznie, za trzecie 50zł rocznie, a za czwarte dziecko 0,00zł.

Zasady zwrotów na konto klasowe są następujące
W przypadku dokonania przez daną klasę do 31 marca w danym roku szkolnym (rozpoczynającym się od 1 września) wpłat na fundusz RR o łącznej wartości równej lub wyższej 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), Rada po potwierdzeniu tego faktu przez Skarbnika Prezydium, dokonuje zwrotu w wysokości 10% kwoty wpłat klasy. Zwrot zasila fundusz klasowy danej klasy a uprawnionym do jego odbioru jest skarbnik klasowy lub przewodniczący klasy.

                                                                                        z poważaniem
Waldemar Wymiatał
Przewodniczący RRZespół Szkół Łączności

Technikum Łączności w Warszawie to jedna z najlepiej wyposażonych w Polsce szkół technicznych. Uczniowie pracują na najnowocześniejszych urządzeniach branży IT.

WEJDŹ
Skip to content