top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

Logowanie

Rada Rodziców


Regulamin Rady RodzicówNr rachunku Rady Rodziców  /UWAGA! zmieniony od marca 2021/

 

Bank Pekao SA     65 1240 6159 1111 0011 0498 2302

 

       Darowizny na RR wpłacamy na konto banku w tytule płatności podajemy:

 

Imię i Nazwisko /ucznia/ oraz klasę
np. Jan Kowalski 1d

 

Dane Rady Rodziców:

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Łączności w Warszawie

Al. Stanów Zjednoczonych 24

03-964 Warszawa

NIP 1132218570 

   

Prezydium Rady Rodziców 
                             

 

Waldemar Wymiatał – Przewodniczący Prezydium RR

Dariusz Szerszeń – Wiceprzewodniczący Prezydium RR

Anna Kędzior – Skarbnik RR

Iwona Gomołowska – członek Prezydium RR

Alicja Płoszczyńska – członek Prezydium RR

Monika Ignaciuk – członek Prezydium RR

Szanowni Rodzice i Opiekunowie


     Rada Rodziców przy Zespole Szkół Łączności w Warszawie zwraca się z gorącą prośbą o dokonywanie regularnych wpłat na Radę Rodziców, które umożliwią nam bardziej efektywne finansowanie potrzeb naszych dzieci.

      Zdajemy sobie sprawę, że składka/darowizna na Radę Rodziców jest dobrowolna, jednak tylko Państwa wpłaty pozwolą Radzie Rodziców na skuteczną pomoc niektórym uczniom oraz pozwolą poprawić warunki nauki wszystkim naszym uczniom.

     Liczymy na Państwa zrozumienie.

     Sugerujemy wpłatę roczną, wtedy szybciej możemy podjąć konkretne działania, które będą wymagały wkładu finansowego.

     W najbliższym czasie przedstawimy plan wydatków na obecny rok szkolny 2021/2022 – zbieramy informacje na temat potrzeb.

     Co uda nam się zrealizować, będzie zależało od wpłat na RR, dlatego liczymy na Państwa zrozumienie i szczodrość.

 

     Informujemy, że wysokość składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022, nie ulega zmianie i wynosi 150 zł

      Składka/Darowizna może być wpłacona rocznie lub w ratach.

     Opłata w wysokości 150,00zł dotyczy jednego dziecka, natomiast opłata za drugie dziecko to 75zł rocznie, za trzecie 50zł rocznie, a za czwarte dziecko 0,00zł.

Zasady zwrotów na konto klasowe są następujące

 

W przypadku dokonania przez daną klasę do 31 marca w danym roku szkolnym (rozpoczynającym się od 1 września) wpłat na fundusz RR o łącznej wartości równej lub wyższej 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), Rada po potwierdzeniu tego faktu przez Skarbnika Prezydium, dokonuje zwrotu w wysokości 10% kwoty wpłat klasy. Zwrot zasila fundusz klasowy danej klasy a uprawnionym do jego odbioru jest skarbnik klasowy lub przewodniczący klasy.

                                                                                        z poważaniem

                                                                                        Waldemar Wymiatał
                                                                                         Przewodniczący RR

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORA - FIRMY WROSYSTEM DEUTSCHLAND 


Rada Rodziców przy Zespole Szkół Łączności w Warszawie składa serdeczne wyrazy podziękowania firmie WROSYSTEM DEUTSCHLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku za wsparcie finansowe umożliwiające nam finansowanie egzaminów SEP-owskich dla naszych uczniów Technikum.

Poprzez taką pomoc sponsorską chcemy pomagać młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, a egzamin SEP to dodatkowe uprawnienia, które umożliwią uczniom start w dorosłe życie.


Z wdzięcznością dziękujemy!

 Rada Rodziców

 

http://wrosystem.pl/

logoms.png

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zrr.jpg

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 


bottom

Zespół Szkół Łączności