BIBLIOTEKA

Procedury dotyczące funkcjonowania biblioteki
Zespołu Szkół Łączności w Warszawie podczas pandemii COVID-19

Wytyczne i rekomendacje instytucji nadrzędnych
Zasady działalności biblioteki szkolnej podczas pandemii COVID-19 zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Bibliotekę Narodową w sprawie pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym oraz wytycznych GIS.
Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/; https://gis.gov.pl

Zasady wypożyczania i zwrotu książek:

1. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
2.  Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować dłonie i stosować  
    ochronę zakrywającą usta i nos.
3. W wypożyczalni może przebywać tylko jedna osoba. Pozostali czytelnicy czekają na
    korytarzu zachowując bezpieczną odległość, minimum 1,5 metra.
4. Bibliotekarz podczas obsługi czytelników stosuje ochronę zakrywającą
    usta i nos.
5. Książki podaje bibliotekarz; wstrzymany zostaje dostęp do półek.
6. Można zgłaszać rezerwację książki przez dziennik Librus.
7. Zwracane książki należy składać w wyznaczonym miejscu.
8. Przyjmowane książki będą odkładane na 3 - dniową kwarantannę.
9. Książki w kwarantannie będą oznaczone datą, w której zostały przyjęte.
10. W czytelni może jednocześnie przebywać 12 osób.
11. Urządzenia, z których korzystają uczniowie, po każdorazowym
      użytkowaniu zostaną zdezynfekowane.
12. Blaty, biurka, powierzchnie wspólne będą dezynfekowane w miarę
      potrzeb.

Biblioteka Technikum Łączności, a obecnie Zespołu Szkół Łączności w Warszawie, tak jak cała szkoła, ma długoletnią historię. W jej zbiorach znajdują się pozycje ocalałe z pożogi wojennej z przedwojennego Państwowego Gimnazjum i Liceum Telekomunikacyjnego.

Ogromne zasługi w utworzeniu wzorcowej biblioteki szkolnej położyli jej powojenni założyciele i długoletni pracownicy – Ignacy Jurewicz i Helena Falkowska. Ponad dwadzieścia pięć lat biblioteka prowadzona była przez panią Małgorzatę Makowską. Obecnie pracownicy pani Małgrzata Makowska, pani Ewa Jędrzejczak i pani Renata Witer służą profesjonalną pomocą nauczycielom i uczniom.

Obecnie księgozbiór liczy ponad 36 000 różnych typów wydawnictw – książek, czasopism, dokumentów elektronicznych. Gromadzony jest w drodze zakupów nowości, darów uczniów i pracowników, przejmowania księgozbiorów likwidowanych instytucji oraz w wyniku współpracy z działami wymiany dużych bibliotek (BUW, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy).

Obok literatury pięknej gromadzone są wszelkie wydawnictwa dotyczące informatyki, teleinformatyki, telekomunikacji, teletransmisji, elektroniki, elektrotechniki, radiotechniki. Posiadamy bogaty księgozbiór informatyczny oraz rozbudowane działy matematyki, fizyki, ekonomii, prawa, organizacji i zarządzania.

Całość księgozbioru jest skomputeryzowana od 1999 r., co daje możliwości szybkiego wyszukiwania potrzebnych informacji, a także opracowywanie statystyki czytelnictwa, wydruku wykazów nowości, tworzenia tematycznych zestawień bibliograficznych. Użytkownicy mają dostęp do katalogów biblioteki poprzez Internet.

W czytelni znajdują się komputery z dostępem do internetu.

biblioteka@zs37.waw.pl

FILM PROMOCYJNY SZKOŁY

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego naukę w naszej szkole. Widzimy na nim nasze pracownie oraz uczniów podczas nauki zawodu. Chcesz zdobyć ciekawy zawód, interesujesz się informatyką, programowaniem, elektroniką, sieciami - Zapraszamy do nas

WEJDŹ
Skip to content