REGULAMIN

Ósmoklasisto – zapraszamy do nas! Rekrutację na rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkół Łączności prowadzimy do następujących oddziałów:

  • Technik informatyk –  oddział (30 miejsc)
  • Technik  –  oddziału ( miejsc)
  • Technik  –  oddziału ( miejsc)
  • Technik  –  oddział ( miejsc)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kryteria przyjęć

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Łączności opisano szczegółowo w niniejszym regulaminie rekrutacji

Więcej informacji dotyczących rekrutacji i harmonogramu przyjęć na stronach Warszawskiego Biura Edukacji : http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

Zespół Szkół Łączności

Technikum Łączności w Warszawie to jedna z najlepiej wyposażonych w Polsce szkół technicznych. Uczniowie pracują na najnowocześniejszych urządzeniach branży IT.

WEJDŹ
Skip to content