top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

technik programista

Technik programista

 Nr cyfrowy zawodu: 351406

Ramowy plan nauczania: podstawa programowa 2019

 

W zawodzie technik programista została wyodrębniona następująca kwalifikacja:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

 

w zakresie kwalifikacji: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych;

1) tworzenia i administracji stronami WWW;

2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;

3) programowania aplikacji internetowych;

4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

oraz

w zakresie kwalifikacji: INF.04. Projektowanie, programowanie, tworzenie i testowanie aplikacji:

1) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;

2) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;

3) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

 

Szkoła kształcąca w zawodzie technik programista zapewnia odpowiednią liczbę pomieszczeń dydaktycznych z wyposażeniem odpowiadającym powszechnie stosowanej, najnowszej technologii i technice stosowanej w zawodzie, zapewniając uzyskanie wszystkich efektów kształcenia wymienionych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie oraz umożliwić przygotowanie absolwenta do realizowania wymienionych zadań zawodowych.

 

Egzamin praktyczny w kwalifikacji INF.04. powinien odbywać się w języku C/C++/C# oraz w języku, który uczeń preferuje dla aplikacji mobilnej lub webowej lub desktopowej, a zadanie powinno być tak przygotowane, że jest możliwe do rozwiązania w każdym języku programowania.

 

Egzamin praktyczny w kwalifikacji INF.03. powinien odbywać się z wykorzystaniem pakietu XAMPP, w językach HTML, CSS, PHP i JavaScript.

 

Możliwości zatrudnienia w:

 • przedsiębiorstwach produkujących systemy komputerowe;
 • przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub aplikacji internetowych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się administracją baz danych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się grafiką komputerową;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem UI
 • przedsiębiorstwach zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D

bottom

Zespół Szkół Łączności