top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

technik informatyk

 

Technik informatyk

 

Nr cyfrowy zawodu: 351203

 

Ramowy plan godzin 2017

Ramowy plan nauczania: podstawa programowa 2019

Ramowy plan nauczania od 2022

 

Prezentacja o zawodzie

 

Informatyka  – dziedzina nauk  ścisłych oraz techniki  zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację.

 

Kwalifikacje zawodowe:

 

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych, tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych

 

Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę z zakresu elektroniki i informatyki.

Absolwent przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

1)      montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2)      projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami;

3)      projektowania baz danych i administrowania bazami;

4) tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania stronami i aplikacjami.

Podczas nauki uczniowie wykorzystują:

1)      pracownię systemów komputerowych

2)      pracownię sieci teleinformatycznych


Praktyka zawodowa odbywana w instytucjach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze informatyki
(projektowanie, budowa, utrzymanie sieci teleinformatycznych, instalowanie, uruchamianie i serwisowanie sprzętu informatycznego, prowadzenie-administracja sieci komputerowych
.

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu (wg Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. wsprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego):

 • zainteresowania informatyką i komunikacją sieciową

 • poczucie dyscypliny i odpowiedzialności

 • zdolność koncentracji, spostrzegawczość i podzielność uwagi

 • wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna, umiejętność myślenia abstrakcyjnego

 • gotowość do wykonywania prac trudnych

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz nieuleganie frustracji

 • zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności

 

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów

 

Absolwent może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej

 • firmach montujących i sprzedających komputery

 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy informatyczne

 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych

 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania informatyczne

 

Uczeń po zdaniu dwóch egzaminów /nowa podstawa programowa/ potwiedzających kwalifikacje w zawodzie:

 • INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika informatyka.

 

Uczeń po zdaniu trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

  i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika informatyka.

   

   

   

  Harmonogram egzaminów zawodowych dla zawodu technik informatyk

   

  klasa I

  klasa II

  klasa III

  klasa IV

  I semestr

  II semestr

  I semestr

  II semestr

  I semestr

  II semestr

  I semestr

  II semestr

   

   

   

   

  kwalifikacja E.12

   

  sesja letnia

   

   

   

  kwalifikacja E.13

   

  sesja letnia

   

  kwalifikacja E.14

   

  sesja zimowa

   

 

 

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


bottom

Zespół Szkół Łączności