top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

Egzamin maturalny

Opis bibliograficzny i plan prezentacji:

Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:

  • PN-ISO-690:2002 - Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura
  • PN-ISO-2:1999 - Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części

Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście  i kolejno ponumerowane. Pozycje bibliograficzne można grupować według kryteriów formalnych (np. rodzaj dokumentu).

 

Literatura podmiotu – inaczej bibliografia podmiotu, to wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Oprócz dzieł literackich mogą to być również dzieła sztuki, utwory  muzyczne, filmy i inne. Jednym słowem są to dzieła omawiane w pracy (nie powinno być ich za mało - poniżej 3, ani za dużo –powyżej 6).

Czytaj więcej...

Tematy z języka polskiego

na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Zespół Szkół Nr 37 im. A. Osieckiej w Warszawie

 

 

TEMATY LITERACKIE

 

  1. Wskaż i omów motywy antyczne i ich funkcjonowanie w polskiej poezji wybranej epoki literackiej.
  2. Memento mori. Porównaj funkcjonowanie tego motywu w średniowieczu i baroku, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
  3. Antyczna i Szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Porównaj, zestawiając wybrane utwory.
  4. Rozważ funkcje motywu apokalipsy w literaturze XX wieku, odwołując się do wybranych przykładów.
  5. Porównaj, odwołując się do wybranych utworów literackich, różnorodne ujęcia motywu teatru świata.

    Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Egzamin maturalny

bottom

Zespół Szkół Łączności