top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

Nabór

Informacja dla kandydatów

 

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice, przypominamy, że wszystkich uczniów obowiązuje rekrutacja elektroniczna /więcej: na stronach Biura Edukacji/.

Kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Łączności i Rodziców prosimy o dołączanie do dokumentów już wypełnionego komputerowo kwestionariusza: KWESTIONARIUSZ


 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywała się do oddziałów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum.

 ZASADY REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - REGULAMIN

 

Wypełnione wnioski oraz zapytania prosimy przesyłać na adres rekrutacja@zs37.waw.pl

 

więcej informacji na stronie Biura Edukacji:

-Plan naboru

-Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

Dlaczego warto być Uczniem Zespołu Szkół Łączności?

w Technikum Łączności kształcimy w atrakcyjnych zawodach:
- technik informatyk
- technik teleinformatyk
- technik telekomunikacji
- technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
- technik programista

w Szkole Branżowej I stopnia kształcimy
- monterów sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

w Liceum Ogólnokształcącym kształcimy w klasach:
- o profilu artystycznym z zajęciami wokalno-teatralnymi
- o profilu matematyczno-informatycznym z rozszerzeniem z matematyki i informatyki

  

 Obecnie Zespół Szkół Łączności stanowią:

- Technikum Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego

  • jest to jedyna szkoła na Mazowszu i jedna z nielicznych w Polsce kształcąca w poszukiwanym zawodzie: technik telekomunikacji oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
  • jesteśmy jedyną w Polsce szkołą, która posiada nowoczesną Pracownię techniki światłowodowej, zbudowaną we współpracy z firmą INTERLAB
  • jesteśmy jedyną w Polsce szkołą, posiadającą nowoczesną Pracownię instalacji systemów odbiorczych telewizji satelitarnej i naziemnej oraz sieci kablowej, zbudowaną we współpracy z firmą DIPOL
  • posiadamy status Akademii Cisco w ramach Cisco Networking Academy
    pod patronatem Academy Support Center przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ramach Akademii prowadzone są bezpłatne kursy w zakresie IT Essentials: PC Hardware and Software oraz CCNA Routing & Switching, CPA - Advanced Programming in C++, NDG Linux Essentialis
  • szkoła podpisała umowy z liczącymi się na rynku firmami: Teltech, Microsoft, CISCO, GREEN PL INVEST GROUP, Instom, Cyfrowe Centrum Serwisowe, PKP Telkol,, które gwarantują naszym uczniom praktyki oraz zatrudnienie po ukończeniu szkoły, zaliczeniu praktyk oraz zdaniu egzaminu zawodowego

 

- Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej

  • uczący się w klasie artystycznej uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez zawodowego, czynnie pracującego aktora oraz multiinstrumentalistę, aranżera, dyrektora chóru i nagrywającego płyty muzyka
  • swoje pasje wokalne i aktorskie uczniowie mogą realizować w prężnie działającym (utworzonym w roku 2000) Szkolnym Teatrze N.O.R.A., który ma na swoim koncie dziesiątki występów ze spektaklami, recitalami na terenie całej Warszawy
  • Teatr N.O.R.A. bierze udział w wielu konkursach, przeglądach i festiwalach teatralnych i piosenkarskich zdobywając nagrody i wyróżnienia.

 

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej lub na sekretariat szkoły

kontakt: tel. (22) 671 89 37
e-mail: zs37@zs37.waw.pl


bottom

Zespół Szkół Łączności