EGZAMIN ZAWODOWY

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie /kwalifikacje, terminy, zasady zaliczenia, procedury itp./ dostępne są na stronach:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej cke.gov.pl

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie   oke.waw.pl

Listy imienne, z podziałem na poszczególne zmiany, zostaną udostępnione
na tablicy w holu głównym miesiąc przed egzaminami
/zgodnie z procedurami CKE/OKE/.

DEKLARACJĘ WYPEŁNIAMY KOMPUTEROWO I DOPIERO WYPEŁNIONĄ DRUKUJEMY /TYLKO PODPISUJEMY RĘCZNIE/ !!!

Technik teleinformatyk:  

kwalifikacja INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie
                                systemami operacyjnymi

  kwalifikacja INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

kwalifikacja EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

kwalifikacja EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

              

Technik informatyk:  

 kwalifikacja INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
                                 i lokalnych sieci komputerowych

 kwalifikacji INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

kwalifikacja EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

kwalifikacja EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 

Technik telekomunikacji:  

 kwalifikacja INF.01- Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich

kwalifikacja INF.09 Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

kwalifikacja EE.06 - Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

kwalifikacja EE.01 - Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

       

 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

kwalifikacja INF.05 - Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej,
                                 kablowej i naziemnej

kwalifikacja INF.06 - Montaż  i  eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

kwalifikacja EE.20 - Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

kwalifikacja EE.19 - Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej,
                               kablowej i naziemnej

Technik programista

kwalifikacja INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
                                  danych

FILM PROMOCYJNY SZKOŁY

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego naukę w naszej szkole. Widzimy na nim nasze pracownie oraz uczniów podczas nauki zawodu. Chcesz zdobyć ciekawy zawód, interesujesz się informatyką, programowaniem, elektroniką, sieciami - Zapraszamy do nas

WEJDŹ
Skip to content