EGZAMIN MATURALNY

Maturzysto! Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów maturalnych /terminy, zasady zaliczenia, procedury itp./ dostępne są na stronach: Centralnej Komisji Egzaminecyjnej   cke.gov.pl Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie   oke.waw.pl