top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 55

 

Kształcimy w zawodzie:

- monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

 

 Ramowy plan nauczania 2019

 

Warto się uczyć w naszej szkole, ponieważ:

- nasza szkoła podpisała umowę z liczącą się na rynku firmą Teltech, która gwarantuje naszym uczniom praktyki oraz zatrudnienie po ukończeniu szkoły, zaliczeniu praktyk oraz zdaniu egzaminu zawodowego,

- zajęcia z praktycznej nauki zawodu nasi uczniowie odbywają pod okiem specjalistów w znakomicie wyposażonych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego,

-  monter jest zawodem rozwojowym, rynek pracy potrzebuje specjalistów wykształconych w tym kierunku.

 

 

Uczeń po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 

    • INF.01. Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych.

 

i ukończeniu szkoły zawodowej zdobywa wykształcenie zawodowe.

 

 

Harmonogram egzaminów zawodowych dla zawodu monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

 

klasa I

klasa II

klasa III

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwalifikacja INF.01

 

sesja letnia

 


bottom

Zespół Szkół Łączności