top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

technik telekomunikacji

 

Technik telekomunikacji

 

Nr cyfrowy zawodu: 352203

 

Ramowy plan godzin 2017

Ramowy plan nauczania: podstawa programowa 2019

Ramowy plan nauczania od 2022

 

Prezentacja o zawodzie

 

Telekomunikacja dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje również sposoby kodowania, przetwarzania informacji, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień.

 

Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę z zakresu telekomunikacji, elektroniki.

 

Absolwent przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

 

 1. montażu, uruchamiania oraz wykonywania pomiarów i testów kontrolnych elementów, układów oraz urządzeń stosowanych w systemach telekomunikacyjnych,

 2. montażu i konserwacji sieci telekomunikacyjnych,

 3. konserwacji i naprawy urządzeń końcowych sieci telekomunikacyjnych,

 4. eksploatacji central telefonicznych,

 5. eksploatacji systemów teletransmisyjnych,

 6. eksploatacji systemów radiokomunikacyjnych,

 7. eksploatacji systemów radiodyfuzyjnych (nadawczych),

 8. eksploatacji systemów telefonii komórkowej,

 9. eksploatacji systemów zasilających i klimatyzacyjnych stosowanych w telekomunikacji,

 10. prowadzenia badań rynku usług telekomunikacyjnych,

 11. promocji oraz sprzedaży urządzeń i usług telekomunikacyjnych,

 12. realizacji strategii marketingowych

 

STANOWISKA PRACY

 

Technicy telekomunikacji mogą podejmować pracę w różnych zakładach pracy, takich jak:

 

 • zakłady telekomunikacji,

 • zakłady wykonujące montaż sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

 • zakłady wytwórcze sprzętu i urządzeń dla telekomunikacji,

 • placówki badawczo-rozwojowe i projektowe telekomunikacji,

 • instytucje i zakłady posiadające własne sieci oraz systemy łączności,

 • zakłady handlu i napraw sprzętu telekomunikacyjnego,

 • placówki inspekcji i kontroli urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Mogą być zatrudnieni w różnych zakładach pracy, w charakterze:

 

 • technika eksploatacji sieci telekomunikacyjnej,

 • technika eksploatacji urządzeń końcowych,

 • technika eksploatacji urządzeń i sieci komputerowych,

 • technika systemów pomiarowych,

 • administratora systemów komutacyjnych,

 • technika eksploatacji systemów komutacyjnych,

 • technika eksploatacji urządzeń radiokomunikacyjnych,

 • technika eksploatacji urządzeń teleinformatycznych,

 • technika utrzymania systemów wielokrotnych,

 • technika utrzymania systemów teleinformatycznych,

 • dyspozytora sieci telekomunikacyjnej,

 • pracownika marketingu i usług telekomunikacyjnych,

 • pracownika biura obsługi klientów,

 • asystenta projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych,

 • mistrza, kierownika zmiany przy montażu, instalowaniu, konserwacji i obsłudze urządzeń telekomunikacyjnych.

   

Uczeń po zdaniu dwóch egzaminów /nowa podstawa programowa/ potwiedzających kwalifikacje w zawodzie:

 • INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich
 • INF.09. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

 

i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika telekomunikacji.

 

 • Uczeń po zdaniu trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
 • E.02. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych
 • E.09. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej
 • E.10. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

 • i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika telekomunikacji.

   

   

   

  Harmonogram egzaminów zawodowych dla zawodu technik telekomunikacji

   

  klasa I

  klasa II

  klasa III

  klasa IV

  I semestr

  II semestr

  I semestr

  II semestr

  I semestr

  II semestr

  I semestr

  II semestr

   

   

   

   

  kwalifikacja E.02

   

  sesja letnia

   

   

   

  kwalifikacja E.09

   

  sesja letnia

   

  kwalifikacja E.10

   

  sesja zimowa

   

   

 •  

bottom

Zespół Szkół Łączności