top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

Technikum Łączności im. prof. dra. inż. Janusza Groszkowskiego

 

Kształcimy w zawodach:

- technik programista

- technik usług multimedialnych /technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej/

- technik informatyk,

- technik teleinformatyk - innowacja cyberbezpieczeństwo,

- technik telekomunikacji - innowacja cyberbezpieczeństwo,


Warto się uczyć w naszym Technikum, ponieważ:

- ściśle współpracujemy z naszymi Partnerami: firmą INSTOM, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Politechniką Warszawską, SGGW, SGH, WAT, Regionalnym Centrum Informatyki Warszawa, firmą PIKA POLSKA, Spółką PKP TELKOL, Microsoft, Cyfrowym Polsatem, CCS (Cyfrowym Centrum Servisowym), TP Teltech,

- na bazę do kształcenia zawodowego składa się:

  • jedyna w Polsce szkolna nowoczesna Pracownia techniki światłowodowej, zbudowana we współpracy z firmą INTERLAB
  • jedyna w Polsce szkolna nowoczesna Pracownia instalacji systemów odbiorczych telewizji satelitarnej i naziemnej oraz sieci kablowej, zbudowaną we współpracy z firmą DIPOL
  • 11 pracowni komputerowych i sieciowych /aktualnie powstaje pracownia rozległych sieci komputerowych/,

  • 7 pracowni specjalistycznych: telekomunikacyjnych /np. z centralami abonenckimi firmy Slican/, elektronicznych, teleinformatycznych,

  • pracownia wielofunkcyjna – urządzeń techniki komputerowej,

 

- pracownie komputerowe wyposażone są m.in. w:

  • pracownie komputerowe wyposażone są w: serwerowe systemy operacyjne WS2008, WS2012, SUSE Linux; aplikacje do tworzenia stron internetowych: Joomla 2.5, WordPress, Expression Web; program do śledzenia pakietów IP Wireshark, symulator sieci Cisco PacketTracer; wirtualną centralę abonencką firmy Unify

- nasze Technikum jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, przeprowadzającym egzamniny we wszytskich zawodach, w których kształcimy młodzież 

- Technikum Łączności posiada status Akademii Mikrotik, w ramach której uczniowie kształcący sie w kierunkach technik telinformatyk i telekomunikacji maja możliwośc zdobycia certyfikatu – Mikrotik Certified Network Administrator (MTCNA)

 

cisco_logo_large.jpg- Technikum Łączności posiada status Akademii Cisco w ramach Cisco Networking Academy pod patronatem Academy Support Center przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ramach Akademii prowadzone są bezpłatne kursy w zakresie CISCO IT Essentials, CCNA Routing&Switching, CPA – Programming Essentials in C++, CPP – Advanced Programming in C++, NDG Linux Essentials

Kończąc kursy i zdając egzaminy uczniowie uzyskują certyfikaty umożliwiające im dalszy rozwój zawodowy i wyróżnienie się na rynku pracy, 

- w marcu 2014 roku nasza Akademia CISCO otrzymała prestiżowe wyróżnienie Akademickiego Programu Doskonałości. Wyróżnienie za osiągnięcie doskonałości w nauczaniu programu. Nasza Akademia została uznana za najlepszego "dostawcę" programu IT Essentials w regionie 

- nauczyciel posiadający certyfikat CompTIA Network Plus (międzynarodowy certyfikat potwierdzający profesjonalne umiejętności w zakresie technologii sieci komputerowych) prowadzi zajęcia z uczniami wybitnie zdolnymi przygotowując ich do zdania egzaminu i uzyskania powyższego certyfikatu. Materiały, kurs oraz egzaminy prowadzone są w języku angielskim,

- Technikum Łączności jest certyfikowanym Laboratorium ECDL. W szkole pracuje czterech nauczycieli posiadających statut Egzaminatorów ECDL Core. Uczniowie po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów końcowych uzyskują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych potwierdzający ich umiejętności w zakresie korzystania z komputera w pracy zawodowej i w życiu codziennym,

- uczniowie ostatnich klas Technikum mają możliwość odbycia w szkole kursu, prowadzonego przez wykładowcę ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, mającego na celu przygotowanie ich do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV,

- najlepsi uczniowie mają możliwość otrzymania stypendium Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Prezesa Rady Ministrów

 

 


bottom

Zespół Szkół Łączności