top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

Misja szkoły to „Szkoła twórcza technicznie i artystycznie”, dla której najważniejszy jest uczeń.

Zespół Szkół Łączności w Warszawie :

 • NAUCZA TECHNICZNIE
 • ROZWIJA ARTYSTYCZNIE
 • UKIERUNKOWUJE I WSPOMAGA W ZNALEZIENIU PRACY
 • WYCHOWUJE  
 • WSPÓŁPRACUJE 

Podstawowe założenia funkcjonowania dobrej szkoły, którą chcę tworzyć:

 • nowoczesna szkoła techniczna, dająca solidne podstawy dalszego kształcenia i szybkiego znalezienia pracy,
 • zapewniająca uczniom uzyskanie dyplomów i certyfikatów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe (CISCO, SEP, ECDL),
 • wyposażona w nowe technologie,
 • zapewniająca uczniom bezpieczeństwo, zdrowie i właściwą atmosferę,
 • europejską, ale podtrzymująca  tradycje narodowe i regionalne, 
 • mająca przyjazny i niepowtarzalny klimat ,
 • dostrzegająca i rozwijająca w każdym uczniu jego zdolności – program „Wars i Sawa”,
 • kierująca się sercem, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny i przepisów prawa,
 • integrująca całą społeczności szkolną we współdecydowaniu o ważnych sprawach placówki,
 • wspierająca rodziców w wychowaniu i kształceniu ,
 • inspirująca do twórczego rozwoju nauczycieli, uczniów i rodziców,
 • rozwijająca artystycznie i sportowo,
 • rozwijająca kontakty międzynarodowe .

Uczeń kończący ZSŁ w Warszawie będzie:

 • świetnie wykwalifikowanym w swoim zawodzie
 • Europejczykiem, ale też patriotą
 • aktywnym i twórczym
 • samodzielnym i zaradnym
 • kulturalnym i życzliwym
 • odpowiedzialnym
 • prawym
 • wysportowanym

bottom

Zespół Szkół Łączności