top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

 

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

    

 

 Wychowawcy w roku szkolnym 2020/2021

Kl. 1 a - mgr Małgorzata Kotiuszko
Kl. 1 b - mgr Aneta Gmurek
Kl. 1 c - mgr Barbara Tumanowicza
Kl. 1 d - mgr Adrianna Skirmunt
Kl. 1 e - mgr Małgorzata Sadowska

Kl. 2 aG - mgr Krzysztof Mróz
Kl. 2 bG - mgr Maria Glanowska
Kl. 2 cG - mgr Dorota Kwiatkowska-Ryszewska
Kl. 2 dG - mgr Kamil Jeż
Kl. 2 eG - mgr Jolanta Wilkowska
Kl. 2 fG  - mgr Anna Michałowska
Kl. 2 ap - mgr Liliana Jędrzejczak
Kl. 2 bp - mgr Ewa Włodkowska
Kl. 2 cp - mgr Elżbieta Rejniak
Kl. 2 dp - mgr Marcin Marczewski
Kl. 2 ep - mgr Katarzyna Kuraszkiewicz
Kl. 2 brp  - mgr Ryszard Filipowicz

Kl. 3 ae - mgr Krzysztof Wilkowski
Kl. 3 b - mgr Janusz Domalski
Kl. 3 c - mgr Monika Grobelny
Kl. 3 d - mgr Piotr Kopka
Kl. 3 f  - mgr Katarzyna Dołbniak

Kl. 4 ae - mgr Włodzimierz Kaptur
Kl. 4 b - mgr Małgorzata Rosińska
Kl. 4 c - mgr Dorota Strupiechowska
Kl. 4 d - mgr Ewa Machnio
Kl. 4 f - mgr Andrzej Chądzyński

Kl. 1 La - mgr Dorota Szpryngwald-Tafil
Kl. 1 Li - mgr Ilona Łukasik
Kl. 2 Lap - mgr Monika Chałowska
Kl. 2 Li1 - mgr Izabela Czerwiec
Kl. 2 Li2 - mgr Monika Aumuller
Kl. 2Lag - mgr Dorota Kołacińska
Kl. 3 La - mgr Dorota Ochijewicz

 

 Terminy spotkań wychowawców z rodzicami: 15 września 2020 r., 17 listopada 2020 r., 23 marca 2021 r., 25 maja 2021 r.
 


bottom

Zespół Szkół Łączności