top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

Duplikat świadectwa lub legitymacji

 

Wydanie duplikatu świadectwa

Aby otrzymać duplikat świadectwa ukończenia szkoły należy:

- wysłać na adres szkoły wypełniony kwestionariusz TUTAJ. W którym należy podać datę urodzenia/numer PESEL, rodzaj ukończonej szkoły, rok jej ukończenia

- należy wykonać przelew:

Zespół Szkół Łączności w Warszawie
al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa
54 1030 1508 0000 0005 5091 6029


opłata za duplikat świadectwa - 26.00 zł

- zgłosić się do szkoły z dowodem opłaty, aby otrzymać duplikat dokumentu. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru dokumentu, należy wypełnić upoważnienie TUTAJ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydanie duplikatu legitymacji

Aby otrzymać duplikat legitymacji szkolnej należy:

- wysłać na adres szkoły wypełnione: oświadczenie TUTAJ oraz wniosek TUTAJ

- należy wykonać przelew:
 

Zespół Szkół Łączności w Warszawie
al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa
54 1030 1508 0000 0005 5091 6029


opłata za duplikat legitymacji - 9.00 zł
 

- zgłosić się do szkoły z dowodem opłaty, aby otrzymać duplikat dokumentu. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru dokumentu, należy wypełnić upoważnienie TUTAJ

 

 


bottom

Zespół Szkół Łączności