top
logo

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

 

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 37 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

    

 

 Wychowawcy w roku szkolnym 2019/2020

Kl. 1 aG - mgr Krzysztof Mróz
Kl. 1 bG - mgr Maria Glanowska
Kl. 1 cG - mgr Dorota Kwiatkowska-Ryszewska
Kl. 1 dG - mgr Kamil Jeż
Kl. 1 eG - mgr Jolanta Wilkowska
Kl. 1 fG  - mgr Anna Michałowska
Kl. 1 ap - mgr Liliana Jędrzejczak
Kl. 1 bp - mgr Ewa Włodkowska
Kl. 1 cp - mgr Elżbieta Rejniak
Kl. 1 dp - mgr Marcin Marczewski
Kl. 1 ep - mgr Katarzyna Kuraszkiewicz
Kl. 1 brp  - mgr Ryszard Filipowicz

 

Kl. 2 a - mgr Małgorzata Sadowska
Kl. 2 b - mgr Janusz Domalski
Kl. 2 c - mgr Monika Grobelny
Kl. 2 d - mgr Piotr Kopka
Kl. 2 e - mgr Krzysztof Wilkowski
Kl. 2 f  - mgr Katarzyna Dołbniak

 

Kl. 3 ae - mgr Włodzimierz Kaptur
Kl. 3 b - mgr Małgorzata Rosińska
Kl. 3 c - mgr Dorota Strupiechowska
Kl. 3 d - mgr Marcin Marczewski
Kl. 3 f - mgr Andrzej Chądzyński

 

Kl. 4 ad - mgr Adrianna Skirmuntt
Kl. 4 b - mgr Aneta Gmurek
Kl. 4 c - mgr Barbara Tumanowicz
Kl. 4 e - mgr Elżbieta Kołodziejska
Kl. 4 f - mgr Dagmara Sobkowiak

Kl. 1 Lap - mgr Monika Chałowska
Kl. 1 Lag - mgr Dorota Kołacińska
Kl. 1 Li1 - mgr Izabela Czerwiec
Kl. 1 Li2 - mgr Monika Aumuller
Kl. 2 La - mgr Dorota Ochijewicz
Kl. 3 La - mgr Dorota Szpryngwald-Tafil

 
 


bottom

Zespół Szkół Łączności