top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

Przydatne adresy

Przydatne adresy:

Dokumenty Europass - http://europass.org.pl

Szkolnictwo zawodowe OHP - www.ohp.pl

Szkolnictwo zawodowe - www.koweziu.edu.pl

Szkolnictwo zawodowe - www.kluczdokariery.pl

Możliwości Kształcenia w Europie - http://ec.europa.eu/ploteus/home_pl.htm

Urząd Pracy m. st. Warszawy - http://www.up.warszawa.pl/

Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia - http://zielonalinia.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - http://www.parp.gov.pl

EURES Polska - http://www.eures.praca.gov.pl

Lokalny i krajowy rynek pracy - www.psz.praca.gov.pl

Rynek pracy - http://mz.praca.gov.pl/

Urząd Pracy - http://www.up.warszawa.pl

Doradztwo zawodowe - http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/

Doradztwo zawodowe poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 4, ul. Mińska 1/3 http://ppp4.omedia.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej - http:// men.gov.pl

Krajowe Ramy Kwalifikacji - http://www.kwalifikacje.edu.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl

Szkolnictwo wyższe - www.uczelnie.info.pl

Biuro Edukacji m.st. Warszawa - http://edukacja.warszawa.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - www.oke.waw.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna - http://www.cke.edu.pl

 

Zakładka Interaktywna wyszukiwarka zawodów http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_koweziu&template=informator


bottom

Zespół Szkół Łączności