top
logo

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

!.jpg  STRAJK NAUCZYCIELI - NIE DLA CHAOSU W SZKOLE

  Szanowni  Rodzice,

  Kochani Uczniowie !

Czujemy się w obowiązku wyjaśnić Państwu, dlaczego nie możemy przerwać strajku i przyjąć propozycji rządu.

 

Zaczniemy od wyjaśnienia dlaczego strajk dotyczy przede wszystkim spraw finansowych. Związki zawodowe weszły w spór zbiorowy pracowników z pracodawcą powołując się na Ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w której w Rozdziale I. „Przepisy ogólne”, w Art. I czytamy: „ Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.” Jak wynika z Ustawy strajk może dotyczyć jedynie kwestii finansowych.

Nadmieniamy, że środowiska nauczycielskie przez kilka lat protestowały przeciwko wprowadzeniu reformy oświaty w kształcie zaproponowanym przez rząd.

Jak Państwo zauważyli nasze sugestie zostały zignorowane, a obiecane szerokie konsultacje społeczne nieprzeprowadzone.

Wczorajsze (z dnia 18 kwietnia 2019 r.) propozycje złożone przez rząd spowodują, że w praktyce nauczycielskie wynagrodzenie zostanie obniżone.

Przeraża nas, że zwiększenie godzin pracy jednemu nauczycielowi będzie skutkowało zwolnieniami innych.

Nie zgadzamy się, by rząd podwyżki dla nauczycieli sfinansował zarobionymi na wyrzuconych z pracy kolegach.

 

                                                                     Strajkujący nauczyciele Zespołu Szkół Nr 37

                                                                                           19 kwietnia 2019 r.


bottom

Zespół Szkół Łączności