top
logo

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

 STRAJK NAUCZYCIELI - NIE DLA CHAOSU W SZKOLE !.jpg

 Szanowni  Rodzice!

 Kochani  Uczniowie!

Piszemy do Was list, by wyjaśnić nasze stanowisko, gdyż jesteśmy zaniepokojeni faktem, że informacje jakie docierają do Państwa z oficjalnych mediów są niepełne, nieścisłe i często nieprawdziwe.

 

Przeprowadzane kwietniowe egzaminy dla uczniów kończących szkołę obciążają przede wszystkim samorządy i dyrektorów szkół. I to nie jest sukces MEN, jak głoszą oficjalne komunikaty.

 

Chcemy pracować, realizować materiał, uczyć. Jesteśmy przerażeni faktem, że rząd nie chcąc podjąć z nami rozmów, dopuszcza do tego,by ponad cztery miliony uczniów były pozbawione dostępu do edukacji. To jest wina rządu, który odwleka przystąpienie do rozmów ze związkami zawodowymi. Rodzi się pytanie, co zrobiła minister A. Zalewska, by przywrócić naukę w szkołach?

 

Liczymy, że Państwo również będą wywierać naciski na MEN, by jak najszybciej odbyły się negocjacje z przedstawicielami tysięcy nauczycieli. Jest  to w  naszym wspólnym  interesie.

 

Zarówno nam nauczycielom, jak i Wam Rodzicom zależy na mądrej reformie polskiej szkoły. Chcemy Państwa poinformować, że w naszym proteście nie chodzi wyłącznie o kwestie  finansowe. Uważamy, że wprowadzone pospiesznie zmiany negatywnie odbiją się na jakości nauczania. W naszej szkole (a wiemy, że dotyczy to też innych placówek) nauczyciele przedmiotów zawodowych nie mają programów nauczania, a inne są przeładowane niepotrzebnymi treściami. Już dzisiaj niektórzy pedagodzy z tych powodów nie podejmują się nauczać w przyszłym roku.

 

Brak porozumienia z rządem zmusza nas do kontynuowania akcji strajkowej. Chcemy pracować z naszymi uczniami i terminowo wystawić oceny roczne oraz dokonać klasyfikacji. Na razie z ciężkim sercem podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu klasyfikacji, licząc na szybkie podjecie przez Premiera rozmów przy okrągłym stole. I nie jest to z naszej strony, jak nam zarzucają, cyniczna gra. Nie jest też prawdą, że uczniowie klas maturalnych będą powtarzać rok.

 

Czekamy na ruch rządu.

 

                                                              Strajkujący nauczyciele Zespołu Szkół Nr 37
Warszawa, dn. 15 kwietnia 2019r. 

 

 


bottom

Zespół Szkół Łączności