top
logo

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

2.jpgJOB SHADOWING KADRY PEDAGOGICZNEJ ZS37 W OSTRAWIE 13-15.03.2017
 

Pierwszego dnia pobytu w Średniej Szkole Teleinformatyki w Ostrawie mieliśmy możliwość zapoznania się z dydaktyką nauczania przedmiotu Elektronika. Nauczyciel prowadzący zajęcia z tego przedmiotu przedstawił nam program nauczania i zaprezentował posiadany w pracowni sprzęt, zasady BHP pracowni oraz wykorzystywane na zajęciach pomoce dydaktyczne. Szkolenie pozwoliło nam również poznać szczegóły dotyczące budowy płytek drukowalnych.


Uczestniczyliśmy również jako obserwatorzy w ćwiczeniach praktycznych z uczniami, prowadzonych przez czeskiego nauczyciela. Szkolenie tego dnia zakończyliśmy podsumowaniem zajęć i rozmową o efektach kształcenia.


W kolejnym dniu uczestniczyliśmy w zajęciach dotyczących światłowodów. Ten temat był dla nas wyjątkowo istotny, ze względu na wprowadzanie w naszej szkole nowego zawodu „technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej” oraz nowo otwartą w naszej szkole pracownię światłowodową. Pierwszą godzinę spędziliśmy z nauczycielem, który przedstawił nam zasady przeprowadzanych egzaminów zawodowych i przykładowe arkusze egzaminacyjne z tego przedmiotu oraz stosowane przez niego metody nauczania. Zaprezentował nam również pracownię i znajdujący się w niej sprzęt. Dyskutowaliśmy też na temat szczególnych zasad bhp podczas pracy z włóknami światłowodowymi.

Zajęcia z uczniami, w których uczestniczyliśmy, dotyczyły konfiguracji tras różnej długości. Uczniowie na początku analizowali schemat wspólnie z nauczycielem, ustalali długość tras i połączenia, a następnie wykonywali zadanie samodzielnie. Nauczyciel zaprezentował również młodzieży działanie reflektometru optycznego. Podsumowując zajęcia uznaliśmy, że niewątpliwie widać było profesjonalizm prowadzącego, pobudzanie uczniów do myślenia, stosowanie aktywizujących metod nauczania.

Ostatni dzień spędziliśmy na zajęciach z sieci komputerowych i Telefonii IP. Prowadzący na wstępie zaprezentował nam program nauczania przedmiotu oraz sprzęt Cisco dostępny w pracowni. Mieliśmy okazję obejrzeć konfigurację Cisco CallManager Express i instalację telefonów IP. Obserwowaliśmy zajęcia z pracowni w klasie maturalnej. Nauczyciel zapoznał uczniów z celem zajęć oraz przykładową konfiguracją, po czym uczniowie w grupach wykonywali podłączenia i ćwiczenia. Uczniowie pisali również test sprawdzający ich wiedzę. Nauczyciel wykorzystał w tym celu platformę internetową, co umożliwiło szybką ocenę i od razu omówienie popełnianych przez uczniów błędów.

 

1_resize-height_wm-br.jpg
2_resize-height_wm-br.jpg
3_resize-height_wm-br.jpg
4_resize-height_wm-br.jpg


bottom

Zespół Szkół Łączności