top
logo

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

ZEBRANIE RADY RODZICÓW - Szanowni  Rodzice!

Już dwukrotnie przy ZS 37 w Warszawie spotkała się Rada Rodziców. Pierwsze nasze spotkanie zakończyło się wyborem nowego Prezydium oraz Komisarza Rewizyjnego, drugie

– podjęciem ważnych decyzji dla Szkoły, Rodziców a przede wszystkim dla naszych dzieci. Do grona prezydialnego dołączyła Pani Magdalena Piros 1Te – Sekretarz Rady Rodziców. Między innymi udało się wiele wynegocjować w kwestii żywienia uczniów (co do szczegółów odsyłam do wiadomości rozesłanej za pośrednictwem Librusa oraz w zakładce „Rada Rodziców – Sprawy Ważne” na stronie Szkoły).

Prezydium, przy udziale przedstawicieli klasowych RR uchwaliło wielotorową pomoc socjalno-finansową dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta dotyczyłaby m. in. dofinansowania wycieczek klasowych, zwolnienia z opłaty na RR dla dwóch osób w klasie, zmniejszenie opłaty na drugie dziecko do poziomu 50%, dofinansowanie studniówek. Pomocy udzielano by na wniosek rodzica i wychowawcy klasy.

Rada Rodziców podjęła także decyzję o dofinansowaniu działań Samorządu Szkolnego, wydarzeń sportowych w naszej szkole, wyjazdów zagranicznych związanych z uczestnictwem w MEP i INVESTIGA, nagród dla najlepszych naszych uczniów, a także zdecydowała się  podtrzymać nagrodę w wys. 1 000,00 PLN dla ucznia „NAJ”.

Uchwalono nowy Preliminarz wydatków na rok 2016/2017, który objął także dofinansowanie  dla biblioteki szkolnej prenumeraty pism, z których korzysta nasza młodzież.

Jako Wasi przedstawiciele chcielibyśmy zająć się też pomocą w utworzeniu dodatkowych stanowisk komputerowych.

By móc efektywnie realizować te bardzo ambitne plany, potrzebujemy Waszego finansowego wsparcia pod postacią wpłat na Radę Rodziców. W tym celu ogłaszamy Konkurs pod hasłem „Razem dla Osieckiej”. Szczegóły i Regulamin znajdziecie Państwo na stronie szkoły w zakładce „Rada Rodziców – Sprawy Ważne”.

Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli pochwalić się Wam nowymi inwestycjami, czy też 100% realizacją preliminarza. Zapraszamy przedstawicieli klasowych RR na nasze comiesięczne spotkania (najbliższe już 26.10.2016 w środę o godz. 18.00 w klubie Fikus w holu głównym).

Niebawem na stronie Szkoły w zakładce Rady Rodziców pojawi się link do naszego adresu mailowego. Zachęcamy do kontaktu z RR i czekamy na Wasze sugestie. Chcielibyśmy działać  wspólnie, w porozumieniu z Wami. Wasze doświadczenia, szerokie spektrum wiedzy i możliwości mogą być pomocne w realizacji wielu zadań.

Jeśli wśród Państwa są Chętni do wytężonej pracy na rzecz Szkoły, a przede wszystkim naszych dzieci – Zapraszamy.

Odsyłamy również do zakładki Rada Rodziców

Monika Pawłat-Gadowska (1Td)

Przewodnicząca Rady Rodziców


bottom

Zespół Szkół Łączności