top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

Mikrotik_logo.jpgMTCNA – PIERWSI ABSOLWENCI

W dniach 4 – 9 maja 2022r. na terenie Zespołu Szkół Łączności w Warszawie odbyła się sesja pierwszych w szkole zajęć wchodzących w skład kursu certyfikacyjnego Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA). W kursie wzięło udział dziewięciu uczniów klasy 3D (technik teleinformatyk, po gimnazjum).

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach.

Podczas kursu, oprócz powtórzenia znanych już zagadnień związanych ze statyczną i dynamiczną adresacją urządzeń, tworzeniem routingu statycznego czy zestawianiem połączeń radiowych, uczniowie poznawali między innymi zasady pracy z firewallem, zarządzanie kolejkami oraz konfigurowanie i zestawianie szyfrowanych połączeń VPN. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem uzupełnione zostały wytworzeniem własnego certyfikatu kryptograficznego dla serwera i klienta oraz podpisanie ich wytworzonym przez siebie certyfikatem własnego Urzędu Certyfikacji(CA).

Ostatniego dnia odbyły się egzaminy, podczas których uczniowie zdawali w języku angielskim test wielokrotnego wyboru, przygotowany przez firmę Mikrotik. Zagadnienia zawarte w teście dotyczyły zarówno ogólnych zasad funkcjonowania sieci IP, jak również konkretnych rozwiązań i zasad konfiguracji wykorzystywanych w urządzeniach producenta. Limit punktów niezbędnych do zaliczenia wynosił 60%.

Wszyscy uczestnicy zdali test, uzyskując certyfikat MTCNA. Wyników również nie musimy się wstydzić:

  • najlepszy wynik: 96%

  • najsłabszy wynik: 67%

  • średni wynik: 81,3%

  • mediana: 82%

Gratulacje.

więcej: TUTAJ  

 

mtcna_m.png


bottom

Zespół Szkół Łączności