top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

zsl_logo.jpgGALA JUBILEUSZOWA 100-LECIA SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
ORAZ
25-LECIA XCVI LICEUM OGÓLNOKSZTŁACĄCEGO IM. A. OSIECKIEJ

Ileż to poparzonych lutownicą palców przy krosowaniu wybieraków liniowych na praktykach w centralach telefonicznych!... Ileż godzin nakręcania porcelanowych izolatorów na słupy telefoniczne!… Ileż godzin spędzonych w ziemi na kopaniu rowów pod kable telefoniczne!... Ileż nawiązanych dozgonnych przyjaźni!... Ileż zrodzonych miłości klasowych!... Ileż wspomnień...

1 września 1921 roku rozpoczęła działalności pierwsza w Polsce szkoła teletechniczna. Tym samym rozpoczęła się długa historia Szkół Łączności. które mimo wielu zmian i zawirowań historii, nieprzerwanie przez 100 lat kształciły młodzież.

1 września 1996 roku powołano do życia XCVI Liceum Ogólnokształcące, które promuje twórczość Patronki Agnieszki Osieckiej.

Przez 100. lat istnienia, szkołę opuściło dziesiątki tysięcy absolwentów, m.in. wielcy sportowcy - mistrzowie świata i medaliści olimpijscy, ale również bohaterowie wojenni - żołnierze AK, uczestnicy zamachu na kata Warszawy - Franza Kutscherę. Także duchowni. Artyści znani z opolskich festiwali, warszawskich scen teatralnych i seriali telewizyjnych. No i setki świetnych techników - późniejszych inżynierów, doktorów, profesorów... Naukowców, którzy kształtowali oblicze telekomunikacji.

Uroczyste obchody Jubileuszów za nami. 17 marca 2022 r. odbyła się Gala Jubileuszowa 100-lecia Szkół Łączności oraz 25-lecia XCVI Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej.

Było bardzo uroczyście, zaproszenie przyjęło wielu znakomitych gości, wśród nich, przedstawiciele władz, partnerskich firm i instytucji, z którymi współpracujemy od lat, emerytowani nauczyciele, absolwenci i przyjaciele ZSŁ.

Na dobry początek wspomnieniowo-rozliczeniową piosenką przywitał przybyłych szkolny teatr NORA. Następnie głos zabrała dyrektor Alicja Wodecka, która w swoim przemówieniu powitała licznie przybyłych znakomitych gości, a wśród nich:

Senatora Warszawsko-Praskiego Pana Marka Borowskiego
Pana Mirosława Krusiewicza reprezentującego Marszałka Województwa Mazowieckiego
Starszą Wizytator Panią Katarzynę Krawczyk reprezentującą Prezydenta m. st. Warszawy oraz Biuro Edukacji
Wiceburmistrz Dzielnicy Praga-Południe Panią Bożenę Przybyszewską
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania
dla Dzielnicy Praga-Południe Panią Marzennę Adamiak
Inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania Praga-Południe Pana Andrzeja Kołodziejczyka
Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe Pana Roberta Sagana
Radnego Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe Pana Ryszarda Kalkhoffa

Przedstawicieli firm i instytucji współpracujących z ZSŁ:
Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich dra inż. Piotra Szymczaka
Sekretarza Generalnego SEP dra inż. Jacka Nowickiego
Prezesa Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji dra inż. Mieczysława Żurawskiego
Prezesa Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP Pana Zbysława Kuczę
Prezesa Firmy INSTOM Pana Tomasza Kaczmarka oraz kierownik Działu Marketingu Firmy INSTOM Panią Dorotę Samsonowicz-Kaczmarek
Zastępcę Komendanta Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa płk Czcibora Powęskę
Prezes Zarządu firmy Pika Polska Sp. z o. o. Panią Katarzynę Wierzbicką
Specjalistę ds. rekrutacji, rozwoju i komunikacji oraz Rzecznik prasowy Spółki PKP TELKOL Panią Martę Harazińską
Panią Agnieszkę Świgoń-Staroń reprezentującą firmę TP Teltech
Prezesa firmy IT Faktory Pana Andrzeja Orzełowskiego

Uczelnie wyższe reprezentowali:
Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Michał Malinowski
Dziekan Wydziału zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW prof. dr hab. Michał Kruk
Kierownik Działu Organizacji Kształcenia Wojskowej Akademii Technicznej płk dr inż. Zdzisław Chudy

Gościliśmy dyrektorów placówek oświatowych - naszych sąsiadów z dzielnicy:
Wicedyrektor IV LO im. A. Mickiewicza Panią Joannę Bujak
Dyrektor XXXV LO im. B. Prusa Panią Annę Naję
Dyrektor XCIX LO im. Z. Herberta Panią Bożenę Gromadzką
Wicedyrektor IV LO im. A. Mickiewicza Panią Joannę Bujak
Dyrektor LO dla Dorosłych Nr 16 Panią Grażynę Łowicką
Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Panią Annę Chylińską
Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych Pana Łukasza Kanię
Dyrektor SP nr 397 Panią Alicję Baranowską
Dyrektor SP nr 143 Panią Krystynę Jakubowską
Dyrektor Przedszkola nr 392 Panią Edytę Wachnik
Wiceprezes ZNP Oddział Warszawa (Praga-Południe, Wawer, Wesoła) Panią Annę Rzepko
NSZZ Solidarność Kom. Międzyzakładowa Nr 387 reprezentowała Pani Halina Budziejewska

A także:
Prezesa Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej. "Ateńska" Pana Jarosława Machlewskiego
Zastępcę Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej Panią Beatę Czekaj-Wiśniewską
Dyrektor PROMU Kultury Saska Kępa Panią Marię Juszczyk
Dyrektora CPK Pana Mirosława Salacha
Córkę Patronki naszego liceum oraz założycielkę Fundacji „Okularnicy” Panią Agatę Passent
Panią Bożenę Ulatowską reprezentującą Fundację „Okularnicy”
Artystów rzeźbiarzy, autorów pomnika A. Osieckiej Państwa Teresę Pastuszka-Kowalską oraz Pana Dariusza Kowalskiego – Kodara
Prezes Fundacji „Ziemia i My” Panią Justynę Banaszczak

Podczas swojego wystąpienia pani dyrektor wspomniała swoich poprzedników, dyrektorów, którzy na stałe wpisali się na karty kroniki szkoły, wspominała ludzi tworzących szkołę, jej wspaniałych absolwentów oraz podkreśliła miejsce jakie ZSŁ zajmuje w dzielnicy oraz mieście Warszawa.

Następnie głos zabrali Goście. Na ręce Pani Dyrektor zostało przekazanych mnóstwo ciepłych słów, adresów okolicznościowych listów gratulacyjnych  ze strony m.in.: senatora Marka Borowskiego, przedstawicieli władz województwa i miasta st. Warszawy, samorządu, instytucji oświatowych, Agaty Passent - córki patronki Liceum A. Osieckiej oraz firm i partnerów współpracujących ze szkołą. Wygłoszono kilka pełnych uznania przemówień.

Z okazji Jubileuszu szkoła otrzymała prezenty.

Od Senatora biurowe urządzenie wielofunkcyjne do pokoju nauczycielskiego, od Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe biurowe urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu, od dzielnicowego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” sprzęt do pokoju nauczycielskiego. Pięknymi albumami i książkami obdarowani zostaliśmy m. in. przez Centralną Bibliotekę Wojskową i XCIX LO.
Oprócz wsparcia finansowego uroczystości, Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował Zespół Szkół Łączności Medalem PRO MASOVIA, przyznawanym instytucjom za przyczynienie się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Natomiast dyplomami uznania wyróżnił 14 zasłużonych nauczycieli i pracowników szkoły. Dyplomy wręczył pan Mirosław Krusiewicz oraz Wiesław Kołodziejski.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich przygotowało dla Zespołu Szkół Łączności statuetkę z Medalem 100-lecia SEP. Medal i dyplom wręczył Prezes SEP dr. Piotr Szymczak, podkreślając wieloletnią współpracę.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie ważne i miłe słowa oraz prezenty.

Obchodzony Jubileusz to bardzo ważny moment w historii szkoły, ale przede wszystkim okazja do wyróżnienia w szczególny sposób ludzi tworzących ją - nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Pani dyrektor wręczyła Medale 100-lecia Szkół Łączności oraz kalendarze jubileuszowe emerytowanym pracownikom oraz obecnej kadrze pedagogicznej i pracownikom obsługi.

Jubileusz to również znakomita okazja do podziękowania współpracującymi z nami Partnerom, Firmom i Organizacjom. Podziękowanie za wieloletnie życzliwe wspieranie pracy szkoły, pomoc w kształceniu młodzieży poprzez organizację praktyk zawodowych, przeprowadzone wspólnie projekty i przedsięwzięcia, programy stypendialne obejmujące uczniów czy finansowanie nagród. Medalem 100-lecia Szkół Łączności wyróżnione zostały:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Regionalne Centrum Informatyki Warszawa, Firma INSTOM, Firma PIKA POLSKA, Spółka PKP Telkol, Firma IT Factory, Firma TELTECH, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW, Centrum Promocji Kultury, Prom Kultury Saska Kępa, Oddział ZNP, Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Ateńska”, Pani Agata Passent i Fundacja „Okularnicy” i artyści rzeźbiarze Państwo Kowalscy.

Po przyjętych gratulacjach i chwilach wzruszeń wysłuchaliśmy okolicznościowego wykładu prof. dra hab. Tomasza Adamskiego poświęconego zagadnieniom cyberbezpieczeństwa, technologiom i procesom umożliwiającym ochronę systemów, sieci, programów i danych.

Szkoła to nie tylko nauczyciele i pracownicy, ale przede wszystkim uczniowie. Z ogromną nieukrywaną przyjemnością chwalimy się sukcesami i osiągnięciami uczniów.

Ci z nich, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce zostali objęci programem stypendialnym Firmy Pika Polska. Już 9 uczniów zostało wyróżnionych w ten sposób, teraz kolejnych 3 otrzymało półroczne stypendia: Maksym Moroz kl. 3f, Bartosz Pawelczyk i Filip Wasilewski z kl. 3cp. Wyróżnienie wręczyła Prezes Zarządu firmy Pika Polska Pani Katarzyna Wierzbicka.Gratulujemy.

Nagrody specjalne przyznała też Firma INSTOM, nagradzając: Mateusza Janeckiego, Huberta Janczewskiego, Jakuba Litwińczuka i Kacpra Sękalę z kl. 3d. Wręczając wyróżnienie, Pani Dorota Samsonowicz-Kaczmarek kierownik Działu Marketingu Firmy INSTOM, podkreślała, że podczas realizowanych w firmie praktyk, chłopcy wykazali się wzorową realizacją przydzielonych obowiązków, innowacyjnością i umiejętnością znakomitej pracy zespołowej. Serdecznie gratulujemy.

Podczas, gdy trwała gala, od rana w szkolnej pracowni elektronicznej, miała miejsce zacięta rywalizacja zawodników finału Otwartych Mistrzostw Zespołu Szkół Łączności w montażu precyzyjnym i lutowaniu. Wyłoniono pięciu najlepszych uczniów. Kilka słów o konkursie, uczestnikach oraz wyniki zmagań przedstawił mgr inż. Marcin Marczewski autor zadań i koordynator mistrzostw. Podkreślił wysoki poziom wiedzy i umiejętności zawodników oraz trudności w klasyfikacji miejsc z powodu wyrównanej precyzji wykonania zadań.

A było o co walczyć, ponieważ nasi Sponsorzy ufundowali znakomite nagrody.
Laureaci Mistrzostw:

I miejsce - Andrzej Burża kl. 3d z rąk sekretarza generalnego SEP otrzymał wielofunkcyjną stację lutowniczą
II miejsce - Kacper Ostrowski z kl. 4d, otrzymał mikroskop cyfrowy ufundowany przez firmę IT FACTORY
III miejsce - Adam Jung kl. 3d, otrzymał stację lutowniczą ufundowaną przez firmę IT FACTORY
IV miejsce – Mateusz Janecki kl. 3d walizkowy zestaw narzędziowy dla elektryków  ufundowany przez SEP
V miejsceKacper Czarnocki otrzymał miernik uniwersalny ufundowany przez nas – ZSŁ.

Dodatkowymi nagrodami były od SEP-u albumy „1000 wynalazków, czyli historia ludzkiej pomysłowości” i proporce firmowe, a od ZSŁ kalendarze jubileuszowe i bidony. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a Sponsorom dziękujemy za ufundowanie wspaniałych nagród.

Bieżący rok szkolny jest pełen sukcesów uczniów, którzy angażują się w różne projekty.

Tuż przed Galą, szkolny SATECH TEAM w składzie: Igor Sarnowski, Adam Naszewski, Jan Kornacki, Piotr Rajski, Maciej Słomka, Hubert Jabłoński, zakwalifikował się do finału CANSAT, czyli międzynarodowego konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Podczas Kampanii Startowej 25 i 26 marca br. sześć najlepszych drużyn z Polski rywalizować będzie na Pustyni Błędowskiej, aby zebrać dane od swojego minisatelity. Na wyniki czekamy do 12 kwietnia. Trzymamy kciuki.

W czasie gali świętowaliśmy podwójny jubileusz, również 25 lat skończyło XCVI Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osieckiej.

Koleje losów liceum i specjalności klas przybliżył nauczyciel, od początku związany z tą szkołą oraz pomysłodawca i założyciel Szkolnego Teatru NORA, Pan Krzysztof Konrad.

Później scena należała do Absolwentów liceum, którzy zawodowo związali swoje życie ze sceną teatralną, filmem czy muzyką. Galę uświetnili swoim występem: Michał Głowacki, Aleksandra Honyś Zalewska, Sylwia Przetak i Agata Wysokińska oraz Aleksander i Antoni Parzychowscy, obecni uczniowie klasy III liceum. Brawurowo wykonane utwory zrobiły na publiczności niesamowite wrażenie, chwytały za serce i wzruszały. Część artystyczną zamknął występ młodego pokolenia NORY. Wszyscy Absolwenci-Artyści zostali uhonorowani tarczami i kalendarzami jubileuszowymi. Do wspólnego zdjęcia z artystami stanęła pani Agata Passent, w szczególny sposób związana z naszym liceum.

Po zakończeniu części oficjalnej pojawił się wspaniały tort, a wszyscy goście odśpiewali „200 lat”.

Przybyłych zaprosiliśmy do zwiedzania pracowni oraz „starych kątów” oraz dyskusji towarzyskich przy szwedzkim stole.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli aby być z nami w tak ważnym dniu i aby razem świętować tak zacne Jubileusze.
Szczególne podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Gali: nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Brawo Wy!

 

Foto: Janusz Domalski, Ryszard Filipowicz, Tomasz Jedrzejczak

 

Relacja z Gali Juileuszowej pojawila sie w dwutygodniku Mieszkaniec /str. 10/

 

 

 

 

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


bottom

Zespół Szkół Łączności