top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

studniowka_22_logo.jpgSTUDNIÓWKA 2022

Po dwóch latach prze­rwy, spowodowanej pandemią, 26 lutego 2022 roku odbyła się stud­niówka Zespołu Szkół Łącz­no­ści. Orga­ni­za­cją balu zajął się komi­tet zło­żony z przed­sta­wi­cieli klas matu­ral­nych. Impreza odbyła w Hotelu Try­lo­gia w miej­sco­wość Zie­lonka.

Ucz­nio­wie wraz z wychowawcami i nauczy­cie­lami hucznie obcho­dzili 66 dni do matury (z uwagi na egza­miny zawo­dowe stud­niówka odbyła się nieco póź­niej), a naj­wy­tr­walsi bawili się do 5 rano. Wszystkim przybyłym dziękujemy za znakomitą zabawę, świetne humory i niezapomnianą atmosferę.

Jan Owczarek
foto: Janusz Domalski

 

...
...
...
...
...
...
...


bottom

Zespół Szkół Łączności