top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

Mikrotik_logo.jpgZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI AKADEMIĄ MIKROTIK

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła uzyskała status Akademi Mikrotik. We wrześniu i październiku bieżącego roku trzech nauczycieli Technikum Łączności uczestniczyło w kursach MTCNA (Mikrotik Certified Network Associate), MCRE (MikroTik Certified Routing Engineer), oraz MTCSE (MikroTik Certified Security Engineer). Ukończenie kursów i uzyskanie z egzaminów wyników przekraczających wymagania producenta odnośnie przygotowania trenerów, pozwoliło na pozytywną weryfikację naszej szkoły przez firmę Mikrotik i uruchomienie kolejnej w Polsce Akademii.

Na chwilę obecną w kraju funkcjonuje 15 akademii, a w Warszawie - tylko dwie - w tym Zespół Szkół Łączności.

Akademiami Mikrotik moga zostać szkoły średnie, szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, posadające możliwość nadawania stopni naukowych.

Dzięki uruchomieniu Akademii Mikrotik w Zespole Szkół Łączności, nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w kursie MTCNA, po zakończeniu którego przystąpią do egzaminu pozwalającego na uzyskanie oficjalnego certyfikatu Mikrotik, potwierdzającego znajomość zagadnień sieciowych oraz wykorzystanie rozwiązań firmy Mikrotik w różnych architekturach sieciowych.

Możliwość uzyskania certyfikatu MTCNA udostępniona zostanie naszym uczniom BEZPŁATNIE.

Z uwagi na fakt, iż większość zajęć dotyczących zagadnień sieciowych /technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik informatyk/ odbywa się z wykorzstaniem urządzeń łotewskiego producenta, kurs realizowany w ramach Akademii Mikrotki będzie odbywał się w ramach zajęć lekcyjnych. Pozwoli to na usystematyzowanie przekazanych informacji, położenie większego nacisku na zagadnienia wykorzystywane we współczesnych rozwiązaniach przemysłowych, a w konsekwencji osiągnięcie jeszcze wyższego stopnia opanowania technologii sieciowych przez naszych uczniów.

Na zajęciach lekcyjnych obok podstawowych zagadnień związanych z adresacją urządzeń, routingiem czy wykorzystaniem VLAN, na stałe zagoszczą, tak potrzebne obecnie, rozwiązania dedykowane do pracy zdalnej, jak VPN. Dodatkowo - wykorzystanie łączności bezprzewodowej - WiFi, trochę bezpieczeństwa oraz zapewnienie odpowiedniej jakości usług /QoS/.

Zapraszamy i zachęcamy do nauki :)

 

Mapa, na której zaznaczono znajdujące się w Warszawie Akademie Mikrotik, czyli Zespół Szkół Łączności.

Mikrotik_foto_mapy.jpg

 


bottom

Zespół Szkół Łączności