top
logo

Praca w ZSŁ

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

 

Certyfikaty

erasmus-plus.jpgPROJEKT "AKREDYTACJA 2021-2027" ERASMUS+

Uczniów zainteresowanych udziałem w miesięcznym stażu zagranicznym, realizowanym w ramach projektu „Akredytacja 2021-2027” Erasmus+ zapraszamy do składania wniosków rekrutacyjnych.

Staże odbywać się będą w terminach dostosowanych do organizacji pracy szkoły, sytuacji epidemiologicznej oraz możliwości partnerów zagranicznych (w bieżącym roku szkolnym). Uczestniczyć w nich mogą uczniowie Technikum klas 3. w tym roku krajem partnerskim jest Hiszpania.

 

Staż obejmuje miesięczny wyjazd zagraniczny do kraju partnerskiego, pracę w instytucji przyjmującej oraz poznawanie kultury i dziedzictwa narodowego danego kraju. Każdej grupie uczniów (20 uczniów) towarzyszą nauczyciele – opiekunowie z ramienia szkoły. Wyjazd i pobyt uczniów finansowany jest ze środków UE – program Erasmus+. Uczniowie otrzymują środki finansowe na utrzymanie.

Każdy uczestnik stażu zobowiązany będzie do wykonania przydzielonych mu drobnych zadań projektowych (produkty końcowe), raportowania udziału w stażu oraz udziału w upowszechnianiu projektu i jego rezultatów.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami – wypełniony czytelnym pismem oraz podpisany przez kandydata i  rodziców/opiekunów prawnych – należy złożyć w sekretariacie Szkoły do 30.11.2021r.

Informacji na temat projektu udziela p. Dorota Strupiechowska

 

Regulamin naboru do projektu "Akredytacja 2021-2027"

Formularz zgłoszeniowy - technik informatyk

Formularz zgłoszeniowy - technik szerokopasmowej komunikacji...

Formularz zgłoszeniowy - technik teleinformatyk

Formularz zgłoszeniowy -technik telekomunikacji

Formularz zgłoszeniowy -technik programista

 

 


bottom

Zespół Szkół Łączności